top of page
Marble Surface

“Sia heb ik als begeleider leren kennen van een verandertraject binnen onze organisatie. Daarin voelde hij feilloos aan welke onderliggende vragen er binnen de organisatie leefde en wat ervoor nodig is om te kunnen veranderen. Daarbij wist hij zowel op inhoud- als op betrekkingsniveau aan te sluiten bij de behoefte van de medewerker, de leiderschapsgroep en de organisatie. Op persoonlijk vlak heb ik met Sia kunnen sparren over een leervraag op het gebied van leiderschap en ontwikkeling. In dit gesprek wist hij mij de vraag achter de vraag te leren herkennen waarmee ik mijn leervraag kon concretiseren en richting kon geven aan mijn ontwikkelingsbehoefte. Kortom, zowel op organisatieniveau als op persoonlijk niveau heeft Sia mij, door zijn kennis, kunde en passie, verhelderende inzichten kunnen geven. Daarnaast is Sia als persoon plezierig in de omgang en toegankelijk.

Arco Bargeman
Kantoordirecteur Flanderijn Utrecht

Marble Surface

Sia heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het leiderschapsprogramma ‘Stap in je Leiderschap’ van gemeente Den Haag. Naast programma ontwerper was hij tevens een van de hoofd begeleiders/trainers. Deelnemers waren erg positief over zowel het programma als over Sia als begeleider.


Sia beschikt niet alleen over kennis en ervaring, hij is als mens ook erg prettig om mee samen te werken. Ik ervaar zijn manier van werken als: ik zie je en ik hoor je, terwijl hij zijn eigen visie en/of standpunt daarnaast kan zetten. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en respect kenmerken Sia. 

             Cynthia Cham-Manuhutu

Organisatie Adviseur, Gemeente Den Haag

Marble Surface

“Sia’s kracht is een setting en sfeer creëren waarin een gevoel van veiligheid ontstaat. Hierin is iedereen vrij om zijn of haar mening te geven. Daarmee is er geen goed of fout. Dat gezegd hebben komt Sia wel snel tot de essentie van het probleem en betrekt vervolgens ieder individu bij het ontwikkelproces. De handreikingen die hij je geeft voor je persoonlijke ontwikkeling zijn heel concreet en op maat. Na een training met Sia kijkje tevreden terug op je deelname en neem je gegarandeerd tips en tricks mee voor je toekomst.

Daniel Scholts 
Vastgoedregisseur COA

Marble Surface

“Door kritische vragen te stellen zet Sia je aan het denken. Ook weet hij op het juiste moment te inspireren voor actie. Zo nam ik door zijn begeleiding nog nét op het laatste moment de juiste beslissing - die een behoorlijke impact heeft gehad op mijn business.”

Alex Tavassoli
Directeur, Enliven Social Enterprise

CONTACT OPNEMEN

Tel.: +31 (0)618492168

bottom of page