top of page

GESPREKSBEGELEIDING OP EEN HEEL ANDER NIVEAU

Train de trainer traject voor gedreven professionals

In de publieke sector is steeds meer behoefte aan goede gespreksleiders. We hebben gespreksleiders nodig die complexe en ethische vraagstukken bespreekbaar kunnen maken en het gesprek op een gestructureerde wijze kunnen begeleiden. 

In deze training leer je de kunst van gespreksleiderschap te beheersen. Je krijgt de theoretische onderlegging en stijlflexibiliteit die je nodig hebt om op basis van het vraagstuk de best passende methode te kiezen. Alleen zo kun je dichter bij de oplossing komen.

Image by NEOM

Bouw een sterke basis

Enkel onder de juiste omstandigheden ontstaan nieuwe inzichten. Leer hoe je de ideale omstandigheden creëert voor een vruchtbaar gesprek. Denk aan het scheppen van een veilige omgeving, het samenstellen van een inclusieve groep en het omarmen van de ‘liminale ruimte’. 

Leer van de groten

De filosofische erfenis van de drie grote denkers Socrates, Hegel en Heidegger biedt praktische toepassingen voor de hedendaagse complexe vraagstukken. Je maakt kennis met drie verschillende gespreksmethodieken en je leert hoe je in verschillende contexten de juiste aanpak kiest om tot diepgaande inzichten te komen.

Kies je koers

In een masterclass van de ervaren psycholoog en praktisch filosoof, Luuk Stegmann, ga je op zoek naar de waarden die je door het leven dragen. Op zoek naar een ‘dragend idee’. Je leert hoe een dragend idee houvast kan bieden in een wereld vol waardenconflict. Deze trainingsdag staat in het teken van ethisch redeneren in overeenstemming met je eigen principes. Je wordt getraind om je opvattingen krachtig te verwoorden en te delen in je (professionele) omgeving. 

Vul je gereedschapskist

Tijdens deze zes trainingsdagen bouw je aan je gereedschapskist met denkgereedschappen, morele reflecties en psychologische competenties. Een goedgevulde gereedschapskist geeft je de flexibiliteit om elk complex probleem in dialoog te kunnen leiden. Je krijgt volop gelegenheid om te oefenen en constructieve feedback te ontvangen. Dit zal je vertrouwen vergroten om de geleerde methoden direct in de praktijk toe te passen. 

Zet stappen richting bekwaamheid

Op de laatste dag word je uitgedaagd met een proeve van bekwaamheid, gebaseerd op een casus die jij zelf inbrengt. Hierbij draait het niet om mij, jou of de tijdsgeest. Het complexe vraagstuk staat centraal. 

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor gedreven professionals die niet terugschrikken voor complexiteit en die een stevig fundament willen leggen voor het begeleiden van gesprekken over maatschappelijke vraagstukken. 

Tijdsinvestering

7 dagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Image by Clark Young

Werkwijze

We geloven in maatwerk. Deze training wordt afgestemd op de uitdagingen die jij in je dagelijkse praktijk tegenkomt. Geen ‘one size fits all’-aanpak hier. Het vraagstuk en het onderliggende probleem bepalen de dialoogvorm die je zult toepassen.

Image by Siim Lukka

Programma

Dag 1: Match het probleem met de gesprekstechniek

Op de eerste dag van deze training ontdek je welke bouwstenen je nodig hebt om jezelf te ontwikkelen tot een succesvolle gespreksleider. Krijg inzicht en structureer Voor een goed gesprek is het belangrijk om zicht te krijgen op de drie onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten van een complex vraagstuk: ik (de medewerker met eigen normen en waarden), de ander (de collega/burger/klant/cliënt met een behoefte) en de opgave van het systeem (het ethische dilemma). Je leert hoe je deze componenten met elkaar verbindt en hoe je structuur en helderheid in de dialoog brengt. Verrijk je vaardigheden Je maakt kennis met verschillende gesprekstechnieken: de socratische dialoog, de hegeliaanse dialoog en de heideggeriaanse dialoog (ontwikkeld door Sia Ataredian). Zo leer je hoe je in verschillende contexten de juiste aanpak kunt kiezen en tot diepgaande inzichten kunt komen. Handel concreet Ter voorbereiding op de masterclass van Luuk Stegmann, een introductie met het concept van ‘een dragend idee’. Een dragend idee stelt je in staat om concreet te handelen als je geconfronteerd wordt met (morele) dilemma’s.

Dag 2: De socratische dialoog

Deze dag staat in het teken van de eerste gesprekstechniek: de socratische dialoog. Deze gesprekstechniek is gebaseerd op de dubbele onwetendheid van Socrates en de ideale richting van Plato. Waarom denken we zoals we denken? Deze vraag staat centraal terwijl we onze innerlijke waarden en overtuigingen ontrafelen. Ontdek wat jou en je gesprekspartner drijft, en hoe deze diepgewortelde waarden invloed hebben op de beslissingen die je neemt. Is jouw idee van rechtvaardigheid hetzelfde als die van anderen? De socratische dialoog is een gemeenschappelijke zoektocht naar de onderliggende waarden die aan ons denken voorafgaan. Creëer een veilige ruimte voor betekenisvolle besluiten De socratische dialoog gaat niet om snelle antwoorden, maar om diepgaande zelfreflectie en het verantwoorden van standpunten. Daarvoor is het belangrijk dat je een veilige en respectvolle omgeving creëert waarin iedereen zich vrij voelt om te spreken, zelfs wanneer waarden met elkaar botsen. Ontwikkel de vaardigheden van een effectieve facilitator, zoals het stellen van doordachte vragen en het cultiveren van een nieuwsgierige geest. Leer hoe je deelnemers kunt aanmoedigen om dieper na te denken over woorden die ze dagelijks met het grootste gemak uitspreken.

Dag 3: Een ‘dragend idee’ met Luuk Stegmann

De ervaren psycholoog en praktisch filosoof, Luuk Stegmann, laat je zien hoe een ‘dragend idee’ houvast kan bieden in een wereld vol waardenconflict. Een dragend idee Waarden vinden die je door het leven dragen, het is een klus op zich. Maar wel heel nuttig: een dragend idee biedt houvast bij allerlei dilemma’s en andere ethische vraagstukken die hoe dan ook op je pad komen. Het maakt een mens koersvast, integer, betrouwbaar. Het bezit van zo’n dragend idee mag waardevol zijn, het is niet vanzelfsprekend dat het je helpt bij situaties waarin je te maken krijgt met conflicterende belangen. Hoe te handelen bij de afweging tussen vrijheid, gelijkheid en broederschap? Dan is het noodzaak om een overkoepelende maatstaf te kunnen blootleggen, een criterium dat ordent en scheidt. Next level! Dit en meer komt aan de orde op deze dag waarin ethisch redeneren in overeenstemming met jezelf centraal staat. Daarnaast worden deelnemers getraind hun opvattingen wervend onder woorden te brengen en aan de orde te stellen in hun (werk-)omgeving. Waar ga je echt voor? En: welke consequenties ben je bereid te aanvaarden?

Image by Ashleigh Robertson

Dag 4: De hegeliaanse dialoog

Op deze dag duiken we dieper in de tweede gesprekstechniek: de hegeliaanse dialoog. Deze gesprektechniek is gebaseerd op het principe van vooruitgang door conflicten en verschillen. Thesis, antithesis, synthesis We zijn het vanzelfsprekend niet altijd met elkaar eens of we verschillen van zienswijze. De kunst is om die tegengestelde standpunten en bestaande verschillen te gebruiken om tot nieuwe inzichten en verbeterde oplossingen te komen. In de woorden van Hegel gaan we op zoek naar de ‘thesis’ (eerste voorstel), de ‘antithesis’ (tegenvoorstel) en uiteindelijk de ‘synthesis’ (nieuw en beter voorstel). Zoek het conflict op De hegeliaanse dialoog vereist van alle deelnemers de moed om het eigen ego opzij te zetten en conflicten te omarmen. Je leert hoe je als gespreksleider de huidige tijdsgeest (van conflictvermijding) kunt ontstijgen, interactiepatronen kunt herkennen en het conflict op gecontroleerde wijze kunt opzoeken.

Dag 5: De heideggeriaanse dialoog

Op deze dag betreden we de wereld van de derde gesprekstechniek: de heideggeriaanse dialoog. Deze gesprekstechniek is geïnspireerd op de filosofie van Heidegger, ontwikkeld door Sia Ataredian en gepubliceerd in het boek ‘Hoog spel’. Stap in het zijn van de ander Handelingen die we doen staan niet op zichzelf, maar gebeuren in de context van de wereld. Het is de kunst om in de gegeven omstandigheden te handelen vanuit ons authentieke zelf, niet beïnvloed door de tijdsgeest of massa. Handelen in de wereld gaat in afstemming met degenen met wie we de wereld delen. Voor een vruchtbaar gesprek is het belangrijk om de huidige tijdsgeest te ontstijgen en jezelf te kunnen verplaatsen in de ander. In de heideggeriaanse dialoog doe je een stapje terug om grondig te onderzoeken waarom de dingen zijn zoals ze zijn, waarom mensen handelen zoals ze doen. Je analyseert niet, je oordeelt niet, je doorleeft het. Door dit onderzoek naar jezelf, elkaar en de tijdsgeest maakt veroordeling ruimte voor empathie. Je krijgt de kans om te leren hoe je jezelf kunt verplaatsen in de belevingswereld van anderen, waardoor je hun beweegredenen begrijpt en deuren opent naar wederzijdse groei. Want zelfs als we niets met elkaar delen, delen we het mens-zijn met elkaar. Empathie als leidraad Als gespreksleider leer je afstand te nemen van je eigen perspectief en ontwikkel je de vaardigheid om structuren te herkennen in wat van jou is, wat van de ander is en wat wordt gevormd door de tijdsgeest. Leer onderscheid te maken tussen oppervlakkige en authentieke elementen. Door grondig te observeren, ontstaat ruimte voor begrip en mededogen. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin handelsperspectieven herzien kunnen worden.

Dag 6: Terugkomdag 

De terugkomdag wordt een interactieve en vrije sessie waarin we de kernstof herhalen en dieper ingaan op de onderwerpen die jou interesseren. Deze dag biedt ook de gelegenheid om je voor te bereiden op de proeve van bekwaamheid, of zelfs om die af te leggen. We benaderen deze dag vanuit de principes van een werkatelier, waarbij deelnemers de regie nemen over hun eigen leerproces op basis van hun specifieke behoeften. De docent zal dit proces begeleiden en specialistische ondersteuning bieden.

Dag 7: Proeve van bekwaamheid

Op de laatste dag neem je deel aan de proeve van bekwaamheid. Je brengt een praktijkcasus in en samen met de trainer bepaal je welke gespreksmethodiek je het best kan gebruiken om het vraagstuk verder te brengen. Belangrijk hierbij is dat je vanuit het vraagstuk start en niet vanuit de methode. Deze contextuele benadering leert je om flexibel te zijn, zodat je ieder gesprek kunt leiden. Na het gesprek volgt een feedbackronde om je leerervaring te versterken.

Praktische informatie

Data en locatie

Trainingsdagen en locatie nader te bepalen.

Aantal deelnemers

Deze training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 

Kosten 

Je betaalt € 4997,- per persoon excl. BTW.

Certificaat 

Na afronding van de training ontvang je een certificaat. 

Verdieping

Volg ook de verdiepende training, waarbij o.a. bekende sprekers hun visie op ethiek en dialoog delen. Deze verdieping is alleen beschikbaar voor gespreksleiders die de inleidende training hebben gevolgd. Wil je alvast meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar sia@filosofieconsultancy.com 

Sunrise over a lonely tree in a field, Richmond Park, London._edited.jpg
 Inschrijfformulier

Bedankt voor het inschrijven. We nemen zo spoedig nodig contact met je op.

CONTACT OPNEMEN

Tel.: +31 (0)618492168

bottom of page