top of page
Image by Giammarco Boscaro

DIENSTEN VAN FILOSOFIE CONSULTANCY

Verken diepere lagen om met wijsheid te leiden

Organisaties besteden veel geld aan talent- en leiderschapsontwikkeling. Vaak worden er losse interventies aangeboden voor het aanleren van vaardigheden. Hierdoor blijft de impact op de organisatie beperkt en draait het om persoonlijke ontwikkeling in plaats van organisatieontwikkeling. Op een vergelijkbare wijze wordt tijdens een cultuur verandertraject, het organigram omgegooid en strategieën gevormd alsof het systeem niet uit unieke individuen bestaat. Dit soort aanpakken erkennen maar een deel van het probleem en leveren maar een deel van de oplossing.

Wij focussen op uw persoonlijke ontwikkeling (leer- en ontwikkelwereld), ontwikkeling van uw rol (werkwereld) en uw bijdrage binnen de organisatie (de wereld van organisatieontwikkeling). Wij stellen u in staat om vanuit een hoger ontwikkelniveau naar uzelf, uw team en de organisatie te kijken.

Hoewel al deze diensten idealiter met elkaar in verbinding staan, kunnen ze ook los van elkaar worden afgenomen.

Het individu ANKER
Vervet Monkey

HET INDIVIDU: KEN U ZELF

Talent en leiderschapsontwikkeling

Problemen kunnen niet op hetzelfde niveau van denken opgelost worden als het niveau waarop ze gecreëerd zijn. Het leren van vaardigheden (zoals timemanagement) is belangrijk, maar uiteindelijk draait het om anders leren kijken, denken en handelen. Alleen zo kunnen we systemisch handelen en invloed op de organisatie realiseren. Fundamentele talent of leiderschapsontwikkeling is zodoende transformationeel.

het team

HET TEAM: VANUIT ZELFKENNIS IN VERBINDING MET DE ANDER

Samenwerken en teamontwikkeling

Een team werkt samen om doelen en resultaten te behalen. 

Verder bestaat een team uit unieke individuen met ieder zijn eigen valkuilen en kwaliteiten. Teamwerk gaat om de harmonie tussen al die onderdelen. Uiteindelijk is het doel van het team om de gezamenlijke opgave te realiseren. Dit vergt een balans tussen de unieke eigenheid van de teamleden en de te vervullen rol in belang van het team. In dit soort situaties zijn er vaak tegenstrijdige belangen en logica’s die binnen het team spelen.
In de woorden van Nietzsche: 'Er zijn geen feiten, slechts interpretaties.’ 
Wij helpen teams met het herkennen van hun valkuilen om vervolgens vanuit autonomie en verbondenheid hun opgave te realiseren.

Onze aanpak:
•    Het ontdekken en erkennen van elkaars kwaliteiten;
•    Het benutten van het aanwezige talent;
•    Vanuit een andere bril naar elkaars belangen en rollen kijken;
•    Het creëren van een veilige omgeving waarin discussie mogelijk is en beslissingen breed worden gedragen;
•    Opgave gericht werken

De organisatie
Wildlife

ORGANISATIECULTUUR: WERKEN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

Organisatieontwikkeling en cultuurverandering

Een organisatiecultuur ontlast ons voor een groot deel en helpt om eenheid in verscheidenheid te creëren. Tegelijkertijd ontneemt een organisatiecultuur onze autonomie. Dat kan negatieve gevolgen hebben. Dit is de tragiek van de moderne organisatie. Het systeem en het individu hebben ieder hun bijdrage en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wij geloven dat cultuurverandering een systemische aanpak vergt. We starten met een diagnose van de huidige organisatiecultuur, om vervolgens met op maat ontworpen interventies de organisatie naar de gewenste situatie te begeleiden. Wij passen een systemische aanpak toe waarin leiderschapsontwikkeling, talentonwikkeling en organisatieontwikkeling nauw met elkaar verbonden zijn. Een combinatie van kennis uit de veranderkunde, systeemdenken en filosofie.

CONTACT OPNEMEN

Tel.: +31 (0)618492168

END ANCHOR
bottom of page