top of page
Home: Welkom

FILOSOFIE CONSULTANCY

Adviesplus, voorbij de standaard oplossingen 

 Filosofieconsultancy combineert het beste van twee werelden. Filosofie biedt verdieping en zingeving. Consultancy reikt effectiviteit en oplossingsvermogen aan. Wij creëren in dialoog een vrije ruimte waarin het probleem inzichtelijk wordt en vanuit menselijkheid kan worden opgelost. 

Onze filosofie

Onze filosofie:
Time, being and space

De factor tijd heeft zowel in de wetenschap als in de filosofie een enorme impact gehad. Volgens een vergelijkbare revolutie passen wij het concept van tijd ook toe in de consultancy. We zijn namelijk (als individu, team en organisatie) ons heden, verleden en de toekomst. Een veelgemaakte fout in leer- en ontwikkeltrajecten is dat een van de tijdselementen over het hoofd wordt gezien. Met zowel de erkenning van de bagage uit het verleden en de mogelijkheden in de toekomst gaan wij in het heden met u aan de slag om de gewenste ontwikkeling te realiseren.

 Naast de tijd is ook wie we zijn van belang. We zijn namelijk een vrij, uniek en individueel persoon, maar ook een gebonden professional in functie bijvoorbeeld als collega, teamlid of leider. Ook zijn we altijd mens en in verbinding met de ander. Dit maakt ons onderdeel van een systeem (organisatiecultuur) terwijl we ook authentiek en vrij zijn. Organisatieontwikkeling blijft een wisselwerking tussen deze elementen. Het niet erkennen van de ambiguïteit tussen deze elementen zorgt voor veel problemen.
 

Als laatste factor hebben we de plaats. De plaats is de context van de organisatie. Alle rollen die we in die context uitvoeren, voeren we binnen de cultuur van de organisatie uit. Zodoende kan het individu niet los van de organisatiecultuur worden gezien en omgekeerd kan de organisatiecultuur niet los van de mensen in de organisatie worden gezien.
 
Om verandering te realiseren, kan het nodig zijn aan te sluiten bij de huidige organisatiecultuur of kan een complete systeemverandering vereist zijn.

Onze aanpak
Image by James Lee

ONZE AANPAK

Wij blijven ons verwonderen tot we de kern van het vraagstuk gevonden hebben. Ongeacht van wat wij denken; uw waarheid en realiteit doen ertoe. Onze aanpak is om in overleg tot co-creatie te komen. Dat vergt kwetsbaarheid van diepzinnige reflectie tot de bereidheid om al het aanwezige talent te benutten en het vertrouwen dat we samen verder komen dan alleen.

Onze adviseurs hebben ervaring opgedaan bij gerenommeerde adviesbureaus, hierdoor zijn wij bekend met uiteenlopende zachte en harde managementtheorieën. Daarbij geloven wij dat diepgang, autonomie en zingeving betere instrumenten zijn voor organisatieontwikkeling dan oppervlakkige symptoombestrijding.

De kern van onze aanpak is systeemverandering waarin het individu, het team en de organisatiecultuur elkaar positief beïnvloeden. 

CONTACT OPNEMEN

Tel.: +31 (0)618492168

bottom of page